Munkaközösségvezetői beszámoló

Ökomunkaközösség

1. Helyzetelemzés (személyi, tárgyi feltételek)

Ebben a tanévben új taggal bővült munkaközösségünk, Várhalmi Eszter biológia szakos kolléganővel, aki a távozott Kanyukné Kornyicki Erika helyére került. Nagy feladat várt rá, hiszen azon kívül, hogy a biológia és természetismeret tantárgyakat kellett tanítania, helyt kellett állnia a munkaközösségi programok szervezésében, koordinálásaában is, valamint Erika helyére be kellett ugrania a Vekop-pályázat (Digitális környezet a köznevelésben) vállalásainak végrehajtásába is. Nagy örömünkre Eszter ezeket a feladatokat nagy kedvvel, és eredményesen végezte.

A munkaközösségben egyéb személyi változás nem történt, viszont a munkaközösség feladatköre év elején némileg módosult, a szaktárgyi feladatok szervezése, lebonyolítása a reál munkaközösség alá került, így az ökomunkaközösség ezekkel a feladatokkal munkaközösségi szinten nem foglalkozik.

Tárgyi feltételekben a legnagyobb változás a biológia terem átalakítása volt januárban. A tanterem digitális táblát és új projektort, valamint monitort kapott, valamint a terem átrendezésre került.

2. Kiemelt nevelési feladatok, munkatervi célok teljesülése, értékelése, eredményessége

Ökoiskaolai programjaink jellegzetessége, hogy igyekszünk azokat a tantermen kívül, lehetőleg a szabadban, sokszor az iskola épületén kívül lebonyolítani. Ezen sajátosság miatt a programok főként az őszi és a tavaszi időszakban koncentrálódnak. Ebben a tanévben így főként az öszi programjainkat tudtuk lebonyolítani, a tavaszi programok nagy része a vírushelyzet miatt sajnos elmaradt.

Az iskola megvalósult ökoprogramjai:

 • Bárczi-piknik, családi nap
 • sportnap
 • Ófalu Kert meglátogatása az 5. évfolyammal
 • Bárczi-ZOO
 • Takarítsuk ki Óbudát!
 • Hagyományörző napok (Szüreti bál, Márton nap, Luca nap)
 • hasznosanyag gyűjtés (kupak, ruha, elem, e-kütyü)
 • csigapontverseny
 • őszi tanulmányi jutalomkirándulás Ipolytarnócra
 • szakkörök (csillagászat, túra, kézműves-újrahasznosító, Manó-TTK)
 • téli madáretetés megszervezése
 • Madarak és fák napja alkalmából rajz és fotópályázat alsóban és felsőben
 • Cikk-cakk péntek délutáni napközis kirándulások

Elmaradt programjaink:

 • tavaszi jeles napokról való megemlékezés: víz világnapja, Föld napja
 • egészségnap témanap
 • Omszki-tavi DÖK-kel közösen szervezett diáknap
 • csatlakozás a Békésmegyeri Közösségi Ház ÖKO7 versenyéhez
 • fenntarthatósági témahét
 • tavaszi papírgyűjtés
 • TeSzedd!
 • erdei iskolák
 • Környezettudatos nevelésért pályázat megírása a következő tanévre

3. A munkaközösség működése:

a, Szakmai megbeszélések, tapasztalatok

Legfontosabb szakmai megbeszélésünk év elején zajlott, mikor az éves munkatervet megfogalmaztuk. Ezen kívül főként közös levelezőlistán értekeztünk az aktuális kérdésekről, illetve személyes konzultációkkal az éppen előttünk álló feladatokról, ezekben azok a személyek vettek részt, akik az aktuális feladat végrehajtásában érintettek voltak. A tantestületet írásban, a fakkokba helyezett üzenetek útján is értesítettem sok esetben, de bizonyos esetekben emailt is kaptak. A diákokat az osztályfőnökök útján tudtam leginkább elérni.

A kommunikációnak így kialakított rendszere működik.

b, tanórán kívüli programok értékelése (pl.: szakkör, korrepetálás, tehetséggondozás)

A munkaközösség tagjai több szakkört is vezettek: Várhalmi Eszter túra szakkört szervezett, amely havi rendszerességgel vitte a gyerekeket a környező hegyekbe kirándulni hétvégenként. Az alsóban Feketéné Pethő Judit tartott kézműves szakkört, illetve Makai-Boros Anikó tehetséggondozó Manó TTK szakkört. Az Ollé Katalin által vezetett tehetséggondozó csillagászatszakkör témáját tekintve a reál munkaközösség alá tartozik.

Idén is nagy sikerrel zajlott a cikk-cakk péntek délutánonkénti programja Szabóné Koháry Ildikó szervezésében.

c, Iskolai/iskolán kívüli programokban való munkaközösségi feladatvállalás

A munkaközösség tagjai szerepet vállaltak a Bárczi 40 rendezvénysorozatban. A könyvtárral közösen szerveztük az iskola napi iskolatörténeti versenyt.

A Bárczi 40 rendezvénysorozat szakmai napján a munkaközösség több tagja is bemutató órát, illetve foglalkozást tartott. (Várhalmi Eszter – mikroszkóphasználat a biológia órán, Makai-Boros Anikó – festészet, vizuális nevelés a tanórákon, Ollé Katalin – digitális eszköztár a tanórákon.

d, egyéb programok szervezése, tapasztalatok:

Ősszel nagy megtiszteltetés érte iskolánkat. Felkértek minket arra, hogy a Balassi Intézetben megrendezésre kerülő ökoiskolai avató ünnepséget követő workshopon részt vegyünk, és az iskola ökoiskolai jógyakorlatait bemutassuk.  felkérésnek örömmel tettünk eleget.

Ipolytarnóci tanulmányi kirándulás az önkormányzat környezettudatos nevelésért pályázata finanszírozásával, az alsó és felső tagozat közös szervezésben. A jutalomkiránduláson 14 alsós, és 14 felsős kiemelkedő tanulmányi munkát végző tanuló vehetett részt.

4. A tantermen kívüli digitális munkarend tapasztalatai

Sajnos az ökoiskolai programok digitális keretek között kevéssé megvalósíthatóak, illetve nem tartottuk a helyzetet alkalmasnak arra, hogy a tanulókat és a családokat különböző feladatokkal tovább terheljük. Viszont önkéntes alapon mégiscsak szerveztünk egy fotó és rajzpályázatot, amelyre közel 100 szebbnél szebb alkotás született, az alkotásokat zsűriztük, az iskolai honlapra feltettük.

5. Együttműködések, külső kapcsolatok

Pontvelem Kft.: elem és e-kütyü gyűjtés

Sulizsák Kft: használtruha gyűjtés

magánszemély: kupakgyűjtés

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat: Takarítsuk ki Óbudát!, Környezettudatos nevelésért pályázati kirándulás

ÓfaluKert: Közösségi kertlátogatás az 5. évfolyamnak

Ökoiskolai Hálózat: Ökoiskolai címátadó ünnepség programjában való részvétel

6. Egyéb észrevételek, javaslatok a jövő tanévre

Az örökös ökoiskolai cím elnyerésére a pályázatot a következő tanév májusában kell leadni.

Ollé Katalin

Budapest, 2020. június 12.