A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve
2018/19-es tanévre

Az öko munkaközösség tagjai:

Ollé Katalin munkaközösségvezető, földrajz, történelem szak, osztályfőnök
Feketéné Pethő Judit fejlesztőpedagógus
Kanyukné Kornyicki Erika, biológia, környezetvédelem szak
Makai Boros Anikó tanító, beiskolázási munkaközösség
Szőlősi Mihályné gyermekvédelmi felelős
Nagy-Balóné Mogyorós Vera iskolapszichológus

Az öko munkacsoport tagjai:

Bába Imréné fejlesztő munkaközösség
Barcza László, reál munkaközösség,
Bartáné Rohály Erika, nyelvi munkaközösség
Négyesi Judit technikai dolgozók
Frick Judit nyelvi munkaközösség
Gránic Judit felsős humán munkaközösség
Hitérné Erdős Róza igazgatóhelyettes, felsős reál munkaközösség
Ligay Csilla alsós 1.osztályos munkaközösség
Nagy Ivánné 2-3. osztályos munkaközösség
Molnár Amara alsós 2-3. osztályos munkaköösség
Pozsgai Viktor DÖK munkáját segítő tanár, nyelvi munkaközösség,
Somogyi Írisz fejlesztő munkaközösség
Szabóné Koháry Ildikó. kreatív munkaközösség
Víg Balázsné alsós 4. osztályos munkaközösség
a DÖK képviselői

Céljaink és feladataink a 2018/19-as tanévben

 • a környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelés elmélyítése intézményünkben
 • szülők bevonása az ökoiskolai folyamatokba
 • kapcsolataink elmélyítése civil szervezetekkel, önkormányzattal és egyéb külső partnerekkel a környezeti és a fenntarthatóságra nevelés területén
 • az ökoiskolai pályázatunkban vállalt kritériumok minél tökéletesebb teljesítése, iskola honlapjának folyamatos frissítése ökoiskolai tevékenységünk híreivel, iskolarádió zöldítése
 • ökoiskolai hálózat munkájának figyelemmel kísérése, hálózati kapcsolatok kiépítése
 • szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése, diákok és szülők mozgósítása, kapcsolatunk elmélyítése a PontVelem mozgalommal, Sulizsák mozgalommal
 • könyvtárban és az osztályokban zöld sarkok kialakítása a gyerekek bevonásával, folyosói és udvari növényzet frissítése, gondozása, segítségnyújtás az udvar és az iskola környékének rendben tartásában a gyerekek bevonásával
 • projekt napok szervezése a fenntarthatóság jegyében (témahét, egészségnap)
 • iskolán kívüli tanulásszervezés, erdei iskolák, osztálykirándulások, terepi munkák, délutáni iskolán kívüli szabadidős programok a szabadidő hasznos eltöltésére (péntek délutáni nyüzsgés) szervezése
 • környezetvédelmi, természettudományos versenyek szervezése
 • ökocsiga osztályverseny alsóban és felsőben
 • Herman Ottó Biológiai Verseny, Teleki Pál Földtan és Földrajz Verseny, Kaán Károly Természetismereti Verseny házi fordulóinak szervezése
 • Bolyai Természettudományos Csapatversenyre felkészítés és a területi verseny szervezésében való segítségnyújtás
 • akadályversenyek szervezése a természetben alsó és felső tagozaton egyaránt
 • szakkörök, tehetséggondozó műhelyek működtetése
 • neves világnapok (Föld, víz, madarak és fák, állatok) ünneplése
 • nemzeti és népi hagyományaink ápolása
 • hátrányos helyzetű tanulóink támogatása, érzékenyítő programok
 • a tanórákon kiemelt feladat a kulcskompetenciák, készségek, képességek fejlesztése
 • iskola honlapjának folyamatos frissítése ökoiskolai tevékenységünk híreivel
 • pályázatfigyelés

Az Öko munkaközösség munkaterve a 2018/19-es tanévre

Időpont Tevékenység Felelős
Augusztus 24. Munkaközösség vezetőjének megválasztása. Öko munkaterv összeállítása. Ollé Katalin
Szeptember 10. A munkaterv egyeztetése a DÖK-kel, szülői munkaközösséggel, a munkaközösség munkáját segítő DÖK-képviselő megválasztása. Ollé Katalin
Természettudományos tehetséggondozó szakkör indítása a felsőben. Kanyukné Kornyicki Erika
Ollé Katalin
Kézműves újrahasznosító szakkör, ManóTTK a 2. évfolyamnak Pető Judit, Makay-Boros Anikó
Szelektív hulladékgyűjtés megszervezése, elindítása. csatlakozás a PontVelem és Sulizsák kampányhoz.(papír, PET, elem, elektronikus kütyü, használt ruha) Pozsgai Viktor
Zöld faliújságok frissítése (az év folyamán folyamatosan) Kanyukné Kornyicki Erika
Osztályokban zöld sarkok kialakítása osztályfőnökök
Ökokommandó indítása Kanyukné Kornyicki Erika, DÖK-képviselők
Ökocsiga-osztályverseny indítása Ollé Katalin, Makay-Boros Anikó
Szeptember Csatlakozás a TeSzedd!-akcióhoz. Ollé Katalin
Szeptember 24-28. Csatlakozás a Világ Legnagyobb Tanórája mozgalomhoz Nehéz-Posony Zsuzsanna
Szeptember 25. Kirándulás Vácrátótra Környezettudatos Nevelésért Pályázat keretein belül. Ollé Katalin, Kanyukné Kornyicki Erika
Szeptember 22. Bárczi-piknik, őszi családi nap. DÖK, Pozsgai Viktor
Október 4. BárcziZOO, megemlékezés az állatok világnapjáról. Ollé Katalin
Október 16. A kézmosás világnapja- kampány Kanyukné Kornyicki Erika
A könyvtári Öko sarok felújítása, rendezése Gubiczáné Sziklai Edit
Őszi hasznosanyag-gyűjtés (papír, PET) DÖK, Pozsgai Viktor
Október Takarítsuk ki Óbudát! III. kerületi önkormányzati akcióban való részvétel. DÖK, Pozsgai Viktor
November 10. Márton nap az alsóban A második évfolyam osztályfőnökei
Egészség nap, projektnap Szőlősi Mihályné, Mogyrós Vera
November Teleki Pál Földrajz és Földtan Verseny házi fordulója Ollé Katalin
November 30. Erdei iskolai pályázatok leadása osztályfőnökök
December Madáretetők rendbetétele, a téli madáretetés megszervezése. Madárodú és etető készítő verseny. Ollé Katalin
Adventi koszorú készítés, közös gyertyagyújtások a 2. és 3. évfolyamon. Molnár Amara
December 13. Luca napi újrahasznosított és kézműves játékok vására. DÖK, Pozsgai Viktor
Luca-búza ültetése az alsóban Nagy Ivánné
Madáretetők kihelyezése, örökbefogadása, folyamatos töltése, madárkalács készítése (madárkarácsony) Kanyukné Kornyicki Erika
Bartáné Rohály Erika
Február 4. Az öko munkaközösség féléves munkájának értékelése. Ollé Katalin
Január Herman Ottó Biológia Verseny házi fordulójának megrendezése a 7-8. évfolyamokon
Kaán Károly Természetismereti Verseny házi fordulójának megrendezése az 5-6. évfolyamokon.
Kanyukné Kornyicki Erika
Az iskola környékének síkosságmentesítése a gyerekek bevonásával. Négyesi Judit
Február 2. Bárczi-nap programjaiban való részvétel. DÖK, Ollé Katalin
Február 8. A Bolyai Természettudományi Csapatverseny területi fordulójának lebonyolítása az iskolában Kardos Tamásné
Március 18-22. Fenntarthatósági témahét Kanyukné Kornyicki Erika,
Ollé Katalin
Április 8-12. ÖKO-7 – A Föld napja tiszteletére
Részvétel a Békásmegyeri Közösségi Ház által szervezett vetélkedőn.
Hitérné Erdős Róza, osztályfőnökök
Wonderful World Eco Competition – angol nyelvű vetélkedőn való részvétel Frick Judit
Tavaszi hasznosanyag-gyűjtés (papír, PET) DÖK, Pozsgai Viktor
Madáritatók és madárodúk kihelyezése. Szőlősi Mihályné
Május 10. Madarak és fák napja. Akadályverseny és DÖK-majális az Omszki-tónál.
Az ökocsiga verseny eredményhirdetése.
Pozsgai Viktor
Június 4-7. Erdei iskolák, tanulmányi kirándulások osztályfőnökök
Június 25. Az öko munkaközösség éves munkájának értékelése, a jövő évi munkaterv előkészítése Ollé Katalin
Június vége Tantestületi kirándulás Sisa Péterné