1.a osztály

kommunikáció-kooperativitás

Burucs Erika

A gyermekek – majd felnőttek – érvényesülésének, sikerességének és önbecsülésének feltétele, hogy megfelelő módon és kellő hatékonysággal kommunikáljanak. Ennek feltétele, hogy 10 éves korukig megtanulják a nyelvi jelrendszert értelmezni és alkalmazni, mely nagyban meghatározza a tanuláshoz való viszonyukat, motivációjukat és nagy szerepet játszik az értékválasztásban is.

A XXI. század gyermeke nagy eséllyel végzi majd munkáját egy csoport tagjaként, projekteket létrehozva. Az iskola feladata, hogy felkészítse őket az együttműködésre, a másik véleményének meghallgatására, az információk közös feldolgozására, egymás segítésére s egyben a hatékony problémamegoldásra.

A gyermekkorban elsajátított hatékony kommunikáció, az elfogadó attitűd és az együttműködés képessége nagy hatással van a felnőttkori szocializációra és viselkedéskultúrára is.

 

1.b osztály    

zene-dráma 

Kerekesné Agárdi Noémi, Wolskyné Farkas Mónika

Leendő 1. b osztályunkban a gyermekek személyre szabott támogatása, egyéni képességeik kibontakoztatása történik.  Hiszünk a kölcsönös segítségnyújtás, az együtt gondolkodás, a konfliktusmegoldás személyiségfejlesztő motiváló hatásában. Ezek eléréséhez nélkülözhetetlen a drámajáték és a zene együttes, egymást kiegészítő jelenléte.

A zene fejleszti a gyermekek ritmusérzékét, hallását és figyelmét; hat azokra a képességekre, amelyek a sikeres tanulás feltételei. Az együtt éneklés, a közös mozgás, a különböző ritmushangszerekkel és terápiás hangszerekkel folytatott gyakorlatok utat mutatnak a gyermekeknek egymáshoz és önmagukhoz.

A drámajáték teret ad a közös alkotás élményének. Hatással van a kreativitás, az önkifejezés, a kommunikációs képességek, a szókincs fejlődésére. A meséken, a szituációs játékokon, a népi hagyományok megismerésén keresztül észrevétlenül formálódik a gyermekek egyéni gondolkodása, önálló értékrendje.

Tanulóink érdeklődését lehetőségeinkhez mérten, intézményen kívüli programokkal is – színházi előadások, múzeumlátogatások, koncertélmények, kirándulások… – szeretnénk ösztönözni.

 

1.m osztály 

matematika-természetismeret

Székely Szilvia, Makai-Boros Anikó

Osztályunkban szeretnénk – a gyerekek természetes-, velük született kíváncsiságát megtartva- a természettudományos és matematikai ismeretek iránti érdeklődést felkelteni, megszerettetni, önállóan gondolkodni-, kreatívan feladatot megoldani- és értőn tanulni tudó gyerekeket nevelni. Előnyben részesítjük a problémamegoldó-, rendszerező-, logikus-, stratégiai gondolkodást, amit a délutáni ( Polgár Judit-féle ) sakkoktatás keretében is erősítünk. Furulyázni is megtanítjuk a gyerekeket, hisz a zenetanulás a muzsikálás örömén túl fejleszti a memóriát, a koncentrációt, az önbizalmat, a kapcsolatteremtési és együttműködési képességet, megtanít a fegyelmezett, rendszeres munkára, segít az érzelmek kifejezésében és bővíti az általános műveltséget. Fontos számunkra a természettudományok megszerettetése, a világ összefüggéseinek, rendszereinek megláttatásával.

A környezetismeret tanításánál a tananyagot rugalmasan kezelve játékosan, az összefüggéseket kihasználva ötvözzük a tanórák tartalmait. Mindezt viszont szigorú logikai összefüggések mentén tesszük, így a gyermekek fejében rend és rendszer együtt alakul ki, valamint képessé válnak az önálló gondolkodásra is.

      

Az évfolyam fejlesztő tehetséggondozó pedagógusa: Fehérné Sebő Klára

Szeretettel várjuk gyermekeiket!