A 2020/2021-es tanévben a Bárczi Géza Általános Iskola 3 első osztályt indít:

1.a osztály Rácz Krisztina, Angel Klára

Kézműves – sport

Munkák során a nevelést és az oktatást egységben szemléljük és kezeljük. Törekszünk arra, hogy a gyerekek tudáshoz juttatása nyugodt, bizalommal teli, motivált légkörben történjen. Fontosnak tartjuk, hogy zökkenőmentes legyen az óvoda és iskola közötti átmenet, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek, minél jobban érezzék magukat az iskolában és sokat fejlődjenek, okosodjanak.

A mindennapos tanítást tantárgycsoportos formában végezzük. A tanulás folyamatában az alapkészségek fejlesztését, a környezettudatos magatartás kialakítását-erősítését, a sport, a mozgás fontosságát, a személyiségfejlesztést, a művészeti nevelést, a gyerekek motiválását, sikerélményhez juttatását helyezzük előtérbe.

A délelőtti testnevelés órák egy részét testnevelés szakos pedagógus, Marcsi néni fogja tanítani. Általa megismerhetik és megszerethetik a gyerekeket kézilabda alapjait.

A technika órán és a kézműves foglalkozásokon különböző anyagok és technikák gyakorlati alkalmazását ismertetjük meg.

A délutánokat sport, kézműves foglalkozás, sok játék színesíti majd. Heti rendszerességgel úszásoktatásra is szeretnénk vinni a gyerekeket.

Fontosnak tartjuk a szülőkkel való jó kapcsolattartást, hiszen közösen, könnyebben érünk el a sikereket.

1.b osztály László Gyöngyvér, Sztrida Elvira

drámajáték – művészetek

Leendő kis tanítványaink a játék világából érkeznek hozzánk. Hatalmas váltást jelent ez életükben. A számokkal, betűvetés rejtelmeivel való ismerkedés új dimenziókat nyit meg előttük, ez komoly kihívás, amivel ki könnyebben ki nehezebben birkózik meg. A mi feladatunk, hogy ezt az utat minél jobban megkönnyítsük számukra, érdeklődésüket, figyelmüket nyitogassuk az új ismeretekre.

Célunk, hogy önálló gondolkodásra képes gyermekeket neveljünk, akik figyelemmel fordulnak egymás felé, empatikusak, képesek az együttműködésre, közös információfeldolgozásra, problémamegoldásra. Hiszen e képességekre nagy szükségük lesz felnőtt életük során is. Mindezt az egyéni képességek személyre szabott fejlesztésével segítjük elő.

Fontos, hogy tanuljanak meg szépen beszélni, legyenek képesek az önkifejezésre, merjenek kiállni, felvállalni önmagukat. Drámafoglalkozásainkkal, színielőadásainkkal önbizalmukat kívánjuk növelni. A drámajáték, mint módszer átszövi óráinkat, játékosabbá teszi a tanulást, fejleszti kommunikációs képességeiket.

A művészetekkel, festményekkel való ismerkedéssel, zenehallgatással, érzelmeiket szeretnénk gazdagítani. Kézműves tevékenységekkel, rajz technikákkal az alkotás örömét szeretnénk megéreztetni velük, kreativitásukat fejlesztjük, hogy tevékeny, környezetük harmóniájára igényes felnőtté váljanak.

1.m osztály Molnárné Simon Judit, Ligay Csilla

matematika – sakk

Arra törekszünk, hogy játékosan, élményszerűen adjuk át az ismereteket. Olyan közösségi embereket neveljünk, akik odafigyelnek a másikra és képesek együttműködni társaikkal. Lényegesnek tartjuk az önállóan gondolkodó, saját véleményt formáló és önmagát kifejezni tudó gyermekek nevelését.

Matematika órán fejlesztjük a problémamegoldó-, rendszerező-, logikus-, stratégiai gondolkodást, amit a délutáni (PolgárJudit-féle) sakkoktatás keretében is erősítünk.

Korrepetáló és tehetséggondozó foglalkozásokkal, differenciálással min-den tanulót képességei, igényei szerint segítünk.

Fő célunk azonban, hogy a gyerekek örömmel járjanak iskolába, szeressenek tanulni és megtalálják helyüket az osztályközösségben.