A DIGITÁLIS TÉMAHÉT PROJEKTJEIRŐL

Iskolánkban a digitális témahét projektjei 21. századi, élményalapú, digitális kompetenciát fejlesztő tanulást kínált és kínál diákjaink számára.
Ezen projektek illeszkednek a gyerekek érdeklődéséhez és segítségükkel a tanulók megismerkednek a modern ismeretszerzés alapjaival, miközben tudásukat széles körben, érdeklődésüket kielégítve bővítik.

ÍGY ÍRUNK MI – projekt:

A Projekthét – projekt munka egyik fontos eleme, hogy a végén szülessen egy produktum, amit a hét folyamán készített munkákból tevődik össze. Ebben az évben a mi iskolánkban matematika csoportokban a Bárczi SZÁMadó újság elkészítése volt a feladat. A projektben minden évfolyam  képviseltette magát. Az információk hatékony keresése és megtalálása a témában fontos feladata az órának. A diákok megtanulják a modern infokommunikációs eszközök alkalmazását saját publicisztikai műfajuk létrehozása során. Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, objektumok szövegben való elhelyezése, digitális képek alakítása, formázása, az információk hatékony keresése, a legfontosabb információk megtalálása, a hiteles és nem hiteles információk megkülönböztetése volt a feladatuk a hét folyamán. A közösen elkészített kiadványba valós interjúk, hírek, tudósítások, riportok kerültek, amelyeket képekkel, apróhirdetésekkel, reklámokkal színesítetek. (Holopovics Lászlóné)

Bárczi SZÁMadó 5.

Bárczi SZÁMadó 6.

Bárczi SZÁMadó 7.

Bárczi SZÁMadó 8. 

Az 5. a osztály a Digitális Témahéthez kapcsolódóan történelem órákon középkori újságot szerkesztett, Trubadúr hírek címen. Az újságcikkek megírása során gyakorolták az internetes keresést, a szövegszerkesztést, a mém- és rejtvénykészítés fortélyait. Nem mellesleg történelmi ismereteiket is gyarapították! (Ollé Katalin)

Trubadúr hírek

A 7.m osztály is csatlakozott a Digitális témahéthez a biológia órák keretében. A hetedikes tananyaghoz kapcsolódóan az óceánok, tengerek élővilágát mutatták be egy on-line tudományos folyóirat  formájában. A Tengerek titkai című újságban 4 fős csapatok szerkesztettek cikkeket különböző izgalmas helyek – mélytengerek, partközeli vizek és nyílt tengerek élőhelyeiről és állatfajairól. (Várhalmi Eszter)

Tengerek titkai

Az újságírás a való életben
Hogyan csináljunk újságot? Milyen a jó újság? Milyen a jó újságcikk? Sok másik hasznos tanács mellett ezekre a kérdésekre is választ kaptunk Palkovics Máriától a Vörösvári Újság és a PilisTV főszerkesztőjétől, aki kérésünkre megismertetett bennünket az újságírás alapjaival. Az előadás anyaga

EXPEDÍCIÓ-KUTATÓCSOPORT –projekt

„Mentő expedíció egy tanárért.”  Játékos élményalapú tanulás, együtt gondolkodás.
A projekt az eddig megszerzett tananyagtartalmak aktivizálását, a már megszerzett tudás használatát, a különböző témákban tanult ismeretek összegzését, rendszerezését helyezte fókuszba. Óraterv      

                                                                            ,