A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve
2019/20-as tanévre

Az öko munkaközösség tagjai:

Feketéné Pethő Judit fejlesztőpedagógus
Makai-Boros Anikó tanító, 2-3. osztályos munkaközösség
Nagy-Balóné Mogyorós Vera iskolapszichológus
Ollé Katalin munkaközösségvezető, földrajz, történelem szak, osztályfőnök
Szőlősi Mihályné gyermekvédelmi felelős
Várhalmi Eszter biológia szak

Az öko munkacsoport tagjai:

Bába Imréné fejlesztő munkaközösség
Barcza László, reál munkaközösség,
Bartáné Rohály Erika, nyelvi munkaközösség
Négyesi Judit technikai dolgozók
Frick Judit nyelvi munkaközösség
Gránic Judit felsős humán munkaközösség
Hitérné Erdős Róza igazgatóhelyettes, felsős reál munkaközösség
Ligay Csilla alsós 2-3.osztályos munkaközösség
Nagy Ivánné 2-3. osztályos osztályos munkaközösség
Molnár Amara alsós 4. osztályos munkaközösség
Pozsgai Viktor DÖK munkáját segítő tanár, nyelvi munkaközösség,
Somogyi Írisz fejlesztő munkaközösség
Szabóné Koháry Ildikó szabadidő-napközis munkaközösség
Víg Balázsné szabadidő-napközis munkaközösség
a DÖK képviselője Németh Napsugár

Céljaink és feladataink a 2019/20-as tanévben

 • a környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelés elmélyítése intézményünkben
 • szülők bevonása az ökoiskolai folyamatokba
 • kapcsolataink elmélyítése civil szervezetekkel, önkormányzattal és egyéb külső partnerekkel a környezeti és a fenntarthatóságra nevelés területén
 • az ökoiskolai pályázatunkban vállalt kritériumok minél tökéletesebb teljesítése, iskola honlapjának folyamatos ökoiskolai hálózat munkájának figyelemmel kísérése, hálózati kapcsolatok kiépítése
 • szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése, diákok és szülők mozgósítása, kapcsolatunk elmélyítése a PontVelem mozgalommal, Sulizsák mozgalommal
 • könyvtárban és az osztályokban zöld sarkok kialakítása a gyerekek bevonásával, folyosói és udvari növényzet frissítése, gondozása, segítségnyújtás az udvar és az iskola környékének rendben tartásában a gyerekek bevonásával
 • projekt napok szervezése a fenntarthatóság jegyében (témahét, egészségnap)
 • iskolán kívüli tanulásszervezés, erdei iskolák, osztálykirándulások, terepi munkák, délutáni iskolán kívüli szabadidős programok a szabadidő hasznos eltöltésére (péntek délutáni nyüzsgés) szervezése
 • környezetvédelmi, természettudományos versenyek szervezése
 • ökocsiga osztályverseny alsóban és felsőben
 • akadályversenyek szervezése a természetben alsó és felső tagozaton egyaránt
 • szakkörök, tehetséggondozó műhelyek működtetése
 • neves világnapok (Föld, víz, madarak és fák, állatok) ünneplése
 • nemzeti és népi hagyományaink ápolása
 • hátrányos helyzetű tanulóink támogatása, érzékenyítő programok
 • a tanórákon kiemelt feladat a kulcskompetenciák, készségek, képességek fejlesztése
 • iskola honlapjának folyamatos frissítése ökoiskolai tevékenységünk híreivel
 • pályázatfigyelés
 • részvétel az iskola 40 éves jubileumi rendezvénysorozatának lebonyolításában

Az Öko munkaközösség munkaterve a 2019/2020-as tanévre

Időpont Tevékenység Felelős
Augusztus 26. Munkaközösség vezetőjének megválasztása. Öko munkaterv összeállítása. Ollé Katalin
Szeptember 9-10. A munkaterv egyeztetése a DÖK-kel, szülői munkaközösséggel, a munkaközösség munkáját segítő DÖK-képviselő megválasztása. Ollé Katalin
Szeptember 16-tól Csillagászat szakkör és túra szakkör indítása a felsőben Kézműves újrahasznosító szakkör, ManóTTK a 3. évfolyamnak Várhalmi Eszter, Ollé Katalin Feketéné Pethő Judit, Makai-Boros Anikó
Szelektív hulladékgyűjtés megszervezése, elindítása. csatlakozás a PontVelem és Sulizsák kampányhoz.(papír, PET, elem, elektronikus kütyü, használt ruha) Pozsgai Viktor
Zöld faliújságok frissítése (az év folyamán folyamatosan) Ollé Katalin
Osztályokban zöld sarkok kialakítása osztályfőnökök
Osztályszépségverseny indítása Somogyi Írisz, DÖK-képviselők
Ökocsiga-osztályverseny indítása Ollé Katalin, Makai-Boros Anikó, Feketéné Pethő Judit
Péntek délutáni nyüzsgés 5-6. osztályosoknak Szabóné Koháry Ildikó
Szeptember 28. Bárczi-piknik, őszi családi nap DÖK, Pozsgai Viktor
Szeptember 30-október 4. Csatlakozás a Világ Legnagyobb Tanórája mozgalomhoz Nehéz-Posony Zsuzsanna
október 3. BárcziZOO megemlékezés az állatok világnapjáról Ollé Katalin
Október 8. Kirándulás Ipolytarnócra Környezettudatos Nevelésért Pályázat keretein belül Ollé Katalin, Hitérné Erdős Róza
Október 16. A kézmosás világnapja- kampány, a Bolyai Természettudományos Csapatverseny nevezések leadása Várhalmi Eszter Kardos Tamásné
A könyvtári ökosarok felújítása, rendezése Gubiczáné Sziklai Edit
Sulizsák kampány, használtruha gyűjtés
Eredmények
Ollé Katalin
Az 5. évfolyam látogatása a Békásmegyer-Ófalu Közösségi Kertbe Várhalmi Eszter, Szabóné Koháry Ildikó
Szeptember 9-október 14 Takarítsuk ki Óbudát! III. kerületi önkormányzati akcióban való részvétel. DÖK, Pozsgai Viktor
November 11. Márton nap az alsóban A második évfolyam osztályfőnökei
November 30. Erdei iskolai pályázatok leadása osztályfőnökök
December Madáretetők rendbetétele, a téli madáretetés megszervezése. Ollé Katalin
December 13 Luca napi újrahasznosított és kézműves játékok vására. Luca-búza ültetése az alsóban DÖK, Pozsgai Viktor Nagy Ivánné
Madáretetők kihelyezése, örökbefogadása, folyamatos töltése, madárkalács készítése (madárkarácsony) Várhalmi Eszter
Február 3. Az öko munkaközösség féléves munkájának értékelése. Ollé Katalin
Az iskola környékének síkosságmentesítése a gyerekek bevonásával. Négyesi Judit
Február 4-8.. Bárczi jubileumi programsorozatban való részvétel. DÖK, Ollé Katalin
Március 20. A víz világnapjának megünneplése Várhalmi Eszter Ollé Katalin
Április 8. Egészség nap, projektnap Szőlősi Mihályné, Nagy-Balóné Mogyrós Vera
Április 20-24. ÖKO-7 – A Föld napja tiszteletére Részvétel a Békásmegyeri Közösségi Ház által szervezett vetélkedőn. Hitérné Erdős Róza, osztályfőnökök
Április 20-24. Fenntarthatósági témahét A Föld világnapjának ünneplése alsós osztályfőnökök, Ollé Katalin
TeSzedd!-akció Ollé Katalin
Madáritatók és madárodúk kihelyezése. Szőlősi Mihályné
Május 8. Madarak és fák napja. Akadályverseny és DÖK-majális az Omszki-tónál. Az ökocsiga verseny eredményhirdetése. Pozsgai Viktor
Június 2-5. Erdei iskolák, tanulmányi kirándulások osztályfőnökök
Június 22. Az öko munkaközösség éves munkájának értékelése, a jövő évi munkaterv előkészítése Ollé Katalin
Június vége Tantestületi kirándulás Sisa Péterné